Hurtownia nie prowadzi sprzedaży detalicznej
Projekty unijne

banner euro 1


Carmen Sp. J. Aneta Zdyb Wojciech Kitajewski zrealizowała projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich – Wzrost konkurencyjności
Carmen Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu
branży funeralnej.


Celem projektu jest zakup maszyn i urządzeń, w celu wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji technologicznej, czego efektem będzie dywersyfikacja produkcji oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu.


PROGRAM OPERACYJNY

Polska Wschodnia

oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Umowy: POPW.01.05.00-06-0047/20-00

Tytuł Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Carmen Aneta Zdyb Wojciech Kitajewski Spółka Jawna, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

Nazwa beneficjenta : CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Okres realizacji od 01.08.20202 do 30.09.2020

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wartość Projektu: 258 467,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 258 467,31 PLN